acord

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Acest Acord de Utilizator (denumit în continuare "Contractul") se referă la site-ul "exploity.com" situat la adresa www.address și la toate site-urile relevante legate de site

1.2. Site-ul "exploity.com" (denumit în continuare "site-ul") este numele proprietății organizației, întreprinderii

1.3. Prezentul acord guvernează relația dintre Administrația site-ului "exploity.com" (în continuare - Administrația site-ului) și Utilizatorul acestui site.

1.4. Administrația site-ului își rezervă dreptul, în orice moment, de a modifica, adăuga sau șterge clauzele din acest Acord fără a notifica Utilizatorul.

1.5. Utilizarea continuă a Site-ului de către Utilizator înseamnă acceptarea Acordului și modificările aduse acestui Acord.

1.6. Utilizatorul are responsabilitatea personală de a verifica acest acord pentru modificările aduse acestuia.

2. DEFINIȚII ALE TERMENILOR

2.1. Următorii termeni au următoarele semnificații în sensul prezentului acord:

2.1.1 "exploity.com" este un site web situat pe numele de domeniu www.address, care operează printr-o resursă de Internet și servicii conexe.

2.1.2. Site-ul care conține informații despre Bunuri, vânzătorul, care permite selectarea și ordonarea Bunurilor.

2.1.3. Administrarea site-ului - angajați autorizați în gestionarea site-ului, care acționează în numele organizației.

2.1.4. Utilizatorul site-ului (denumit în continuare "Utilizator") - o persoană care are acces la Site prin intermediul Internetului și care utilizează Site-ul.

2.1.5. Conținutul site-ului (denumit în continuare "conținutul") - rezultatele protejate ale activității intelectuale, inclusiv textele operelor literare, numele lor, prefixele, adnotările, articolele, ilustrațiile, lucrările muzicale cu sau fără text, grafică, textuală, interfețe utilizator, interfețe vizuale, nume de mărci comerciale, logo-uri, programe de calculator, baze de date, precum și design, structură, alegere, coordonare, aspect, stil general și locație Conținutul acestui fapt, o parte a site-ului și a altor proprietăți intelectuale conținute în mod colectiv și / sau individual, pe site-ul.

3. OBIECTUL ACORDULUI

3.1. Obiectul prezentului acord este de a oferi utilizatorului accesul la produsele și serviciile furnizate pe site.

3.1.1 Site-ul oferă utilizatorului următoarele tipuri de servicii (servicii):

* acces la conținut electronic, cu dreptul de a vizualiza conținutul;

* accesul la căutare și navigare;

* accesul la informații despre produs și la informații despre cumpărarea de bunuri;

* alte tipuri de servicii (servicii) implementate pe paginile site-ului.

3.1.2. Prezentul acord acoperă toate serviciile (serviciile) existente (de fapt) ale site-ului în momentul de față, precum și orice modificări ulterioare și servicii suplimentare (servicii) care apar în viitor.

3.2. Accesul la site este gratuit.

3.3. Prezentul acord este o ofertă publică. Prin accesarea Site-ului, utilizatorul este considerat ca sa alaturat acestui Acord.

3.4. Utilizarea materialelor și serviciilor site-ului este reglementată de legile aplicabile.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Administrația site-ului are dreptul de a:

4.1.1. Modificați termenii de utilizare a site-ului, precum și modificați conținutul acestui site. Modificările intră în vigoare de la data publicării noii versiuni a Acordului pe site.

4.1.2. Restricționați accesul la Site dacă utilizatorul încalcă termenii acestui Acord.

4.2. Utilizatorul poate:

4.2.1. Obțineți acces la utilizarea site-ului.

4.2.2. Utilizați toate serviciile disponibile pe Site, precum și să vizualizați toate Produsele oferite pe Site.

4.2.3. Adresați-vă orice întrebări legate de detaliile serviciilor care apar în secțiunea "contacte" ale site-ului.

4.2.4. Folosiți Site-ul numai în scopurile și în modul prevăzut de acord și nu este interzis prin lege.

4.3. Utilizatorul site-ului se obligă:

4.3.1. Să furnizeze, la solicitarea Administrației site-ului, informații suplimentare care au legătură directă cu serviciile furnizate de acest site.

4.3.2. Respectați drepturile de proprietate și non-proprietate ale autorilor și ale altor deținători de drepturi atunci când utilizați site-ul.

4.3.3. Nu luați măsuri care pot fi considerate ca perturbând funcționarea normală a site-ului.

4.3.4. Nu difuzați prin utilizarea Site-ului orice informații confidențiale și protejate de legislația Federației Ruse despre persoane fizice sau juridice.

4.3.5. Evitați orice acțiune care ar putea încălca confidențialitatea informațiilor protejate prin lege.

4.3.6. Nu utilizați Site-ul pentru difuzarea informațiilor publicitare, cu excepția acordului Administrației site-ului.

4.3.7. Nu utilizați serviciile site-ului pentru a:

4.3.7. 1. descărcarea de conținut ilegal încalcă drepturile unor terțe părți; propagă violența, cruzimea, ura și (sau) discriminarea pe motive rasiale, naționale, sexuale, religioase sau sociale; conține informații inexacte și (sau) insulte către anumite persoane, organizații sau autorități.

4.3.7. 2. stimulente pentru comiterea de acte ilegale, precum și asistență pentru persoanele ale căror acțiuni vizează încălcarea restricțiilor și interdicțiilor în vigoare în țară.

4.3.7. 3. încălcarea drepturilor minorilor și (sau) provocarea de prejudicii sub orice formă.

4.3.7. 4. încălcarea drepturilor minorităților.

4.3.7. 5. prezentarea dvs. ca altă persoană sau reprezentant al organizației și / sau comunității fără drepturi suficiente, inclusiv pentru angajații acestui site.

4.3.7. 6. declarații false privind proprietățile și caracteristicile oricărui produs din catalogul de pe site.

4.3.7. 7. compararea incorectă a Bunurilor, precum și formarea unei atitudini negative față de persoanele care nu utilizează anumite Bunuri sau condamnarea acestor persoane.

4.4. Utilizatorul este interzis de la:

4.4.1. Utilizați orice dispozitive, programe, proceduri, algoritmi și metode, dispozitive automate sau procese manuale echivalente pentru accesarea, cumpărarea, copierea sau urmărirea conținutului site-ului acestui magazin de internet;

4.4.2. A întrerupe funcționarea corectă a site-ului;

4.4.3. În orice mod, să ocolim structura de navigare a site-ului pentru a obține sau a încerca să obținem orice informații, documente sau materiale prin orice mijloace care nu sunt reprezentate în mod specific de serviciile acestui site;

4.4.4. Acces neautorizat la funcțiile Site-ului, la orice alte sisteme sau rețele legate de acest Site, precum și la orice servicii oferite pe Site;

4.4.4. Violați sistemul de securitate sau autentificare de pe Site sau în orice rețea legată de Site.

4.4.5. Efectuați o căutare inversă, urmăriți sau încercați să urmăriți orice informație despre orice alt utilizator al Site-ului.

4.4.6. Utilizați site-ul și conținutul său pentru orice scop interzis de legile Federației Ruse, precum și incitarea oricăror activități ilegale sau a altor activități care încalcă drepturile magazinului online sau ale altor persoane.

5. UTILIZAREA SITE-ULUI

5.1. Site-ul și conținutul inclus în Site sunt deținute și operate de Administrația site-ului.

5.2. Conținutul site-ului nu poate fi copiat, publicat, reprodus, transmis sau distribuit în vreun fel, precum și postat pe rețeaua globală de Internet fără consimțământul scris prealabil al Administrației site-ului.

5.3. Conținutul site-ului este protejat de dreptul de autor, de dreptul mărcilor, precum și de alte drepturi legate de proprietatea intelectuală și de legea concurenței neloiale.

5.4. Achiziționarea Bunurilor oferite pe Site poate necesita crearea unui cont de utilizator.

5.5. Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității informațiilor contului, inclusiv a parolei, precum și pentru toate activitățile desfășurate în numele Utilizatorului de cont.

5.6. Utilizatorul trebuie să notifice imediat Administrației site-ului utilizarea neautorizată a contului sau a parolei sale sau a oricărei alte persoane

7. ÎNCĂLCAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR ACORDULUI UTILIZATORULUI

7.1. Administrația site-ului are dreptul de a dezvălui orice informații colectate despre Utilizatorul acestui site, dacă divulgarea este necesară în legătură cu o investigație sau o plângere privind folosirea necorespunzătoare a Site-ului sau pentru

stabilirea (identificarea) Utilizatorului, care poate încalca sau interfera cu drepturile Administrației Site-ului sau cu drepturile altor Utilizatori ai Site-ului.

7.2. Administrația site-ului are dreptul de a dezvălui orice informații despre Utilizator, pe care le consideră necesare pentru a respecta prevederile legislației în vigoare sau ale deciziilor instanței, pentru a asigura conformitatea cu termenii prezentului Contract, pentru a proteja drepturile sau securitatea numelui organizației, Utilizatori.

7.3. Administrația site-ului are dreptul de a divulga informații despre Utilizator, în cazul în care legislația actuală a Federației Ruse impune sau permite o astfel de divulgare.

7.4. Administrația site-ului are dreptul, fără o notificare prealabilă, să întrerupă și / sau să blocheze accesul la Site în cazul în care Utilizatorul a încălcat prezentul Acord sau condițiile de utilizare a Site-ului conținute în alte documente, precum și în cazul încetării site-ului sau din cauza unei probleme tehnice sau a unei probleme.

7.5. Administrarea site-ului nu este responsabilă față de Utilizator sau de terțe părți pentru încetarea accesului la Site în cazul în care Utilizatorul încalcă orice prevedere a acestui Acord sau un alt document care conține termenii de utilizare a Site-ului.

8. SOLUȚIONAREA DISPUTELOR

8.1. În eventualitatea unui dezacord sau a unui litigiu între părțile la prezentul acord, o condiție prealabilă înainte de a se adresa instanței este depunerea unei cereri (o propunere scrisă de soluționare voluntară a litigiului).

8.2. În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii, solicitantul trebuie să notifice în scris reclamantul cu privire la rezultatele examinării cererii.

8.3. Dacă este imposibilă soluționarea litigiului în mod voluntar, oricare dintre părți va avea dreptul să se adreseze instanței pentru a-și proteja drepturile care le sunt acordate de legislația actuală a Federației Ruse.

8.4. Orice revendicare privind condițiile de utilizare a site-ului trebuie să fie depusă în termenul limită de la data producerii cererii, cu excepția protecției drepturilor de autor ale materialelor site-ului protejate în conformitate cu legislația. În cazul încălcării termenilor acestei clauze, orice acțiune sau cauză de acțiune este anulată prin limitarea acțiunilor.

9. CONDIȚII SUPLIMENTARE

9.1. Administrația site-ului nu acceptă contracte contrare de la utilizator cu privire la modificările aduse acestui acord de utilizare.

9.2. Comentariile utilizatorilor postate pe Site nu sunt informații confidențiale și pot fi utilizate de Administrația site-ului fără restricții.