politică

Politica de confidențialitate

Această Politică de confidențialitate pentru datele cu caracter personal (denumită în continuare Politica de confidențialitate) se aplică tuturor informațiilor pe care Store Online Name, localizate la exploity.com, le pot primi despre Utilizator în timp ce utilizează site-ul web, programele și produsele Internet de pe Magazinul Online. magazin.

1. DEFINIREA TERMENILOR

1.1 Următorii termeni sunt utilizați în această politică de confidențialitate:

1.1.1. "Administrarea site-ului magazinului online" (denumită în continuare "administrarea site-ului web") - angajați autorizați pentru administrarea site-ului, care acționează în numele magazinului online exploity.com, care organizează și efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal și determină scopul procesării datelor personale, acțiuni sau tranzacții efectuate cu date cu caracter personal.

1.1.2. "Date personale" - orice informație referitoare la persoana determinată sau determinată direct sau indirect (subiectul datelor cu caracter personal).

1.1.3. "Prelucrarea datelor personale" - orice acțiune (operațiune) sau un set de acțiuni (operațiuni) efectuate cu ajutorul instrumentelor de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de instrumente, cu colectare, înregistrare, sistematizare, acumulare, stocare, extragerea, utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal.

1.1.4. "Confidențialitatea datelor cu caracter personal" este o cerință pentru administratorul sau o altă persoană care a obținut acces la date cu caracter personal pentru a împiedica difuzarea lor fără consimțământul subiectului datelor cu caracter personal sau disponibilitatea altor motive legale.

1.1.5. "Utilizatorul magazinului online exploity.com" este o persoană care are acces la Site prin intermediul Internetului și utilizează site-ul Web al magazinului online.

1.1.6. "Cookie-urile" reprezintă o mică parte a datelor trimise de un server web și stocate pe computerul utilizatorului, pe care clientul web sau browserul web îl trimit la serverul web de fiecare dată într-o solicitare HTTP atunci când încearcă să deschidă pagina site-ului respectiv.

1.1.7. "Adresa IP" este o adresă unică de rețea a unui nod dintr-o rețea de calculatoare construită pe IP.

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Utilizarea de către Utilizator a site-ului Magazinului Online reprezintă o acceptare a acestei Politici de confidențialitate și a termenilor de prelucrare a datelor personale ale utilizatorului.

2.2. În caz de dezacord cu termenii Politicii de confidențialitate, utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului web al magazinului online.

2.3 Această Politică de confidențialitate se aplică numai magazinului online exploity.com. Magazinul online nu controlează și nu este responsabil pentru site-urile terților, la care utilizatorul poate urmări link-urile disponibile pe site-ul magazinului online.

2.4. Administrarea site-ului nu verifică exactitatea datelor personale furnizate de utilizatorul site-ului magazinului online.

3. SUBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

3.1. Această politică de confidențialitate stabilește obligațiile Administrației site-ului magazinului online de nedivulgare și asigurarea protecției vieții private a datelor personale pe care utilizatorul le furnizează la cererea Administrației site-ului atunci când se înregistrează pe site-ul magazinului online sau când plasează o comandă pentru cumpărarea Bunurilor.

3.2. Datele personale permise pentru prelucrare în conformitate cu această Politică de confidențialitate sunt furnizate de către Utilizator prin completarea formularului de înregistrare de pe site-ul magazinului online exploity.com în secțiunea de înregistrare și includ următoarele informații:

3.2.1. Numele Utilizatorului;

3.2.2. numărul de telefon de contact al Utilizatorului;

3.2.3. adresa de e-mail (e-mail);

3.2.4. adresa de livrare a mărfurilor;

3.2.5. locul de reședință al Utilizatorului.

3.3. Magazinul online protejează datele care sunt transmise automat în timpul procesului de vizualizare a unităților de anunțuri și când se vizitează pagini care au un script de sistem statistic ("pixel") instalat:

* Adresa IP;

* informații de la cookie-uri;

* informații despre browser (sau un alt program care oferă acces la anunțurile grafice);

* timp de acces;

* adresa paginii unde se află unitatea de anunțuri;

* Referrer (adresa paginii anterioare).

3.3.1. Dezactivarea modulelor cookie poate duce la imposibilitatea accesării unor părți ale site-ului magazinului online care necesită autorizare.

3.3.2. Magazinul online colectează statistici privind adresele IP ale vizitatorilor săi. Aceste informații sunt utilizate pentru a identifica și rezolva probleme tehnice pentru a controla legalitatea plăților financiare.

3.4. Orice alte informații personale care nu sunt specificate mai sus (istoricul achizițiilor, browserele și sistemele de operare utilizate etc.) sunt supuse depozitării sigure și a neproliferării, cu excepția cazurilor prevăzute în clauze 5.2. și 5.3. din această politică de confidențialitate.

4. SCOPURI DE COLECTARE A INFORMAȚIILOR PERSONALE A UTILIZATORULUI

4.1. Datele personale ale utilizatorului Administrarea site-ului magazinului online poate fi folosită pentru a:

4.1.1. Identificarea Utilizatorului, inregistrat pe site-ul magazinului online, pentru plasarea comenzii si (sau) incheierea unui contract de vanzare la distanta cu magazinul online exploity.com.

4.1.2. Furnizarea accesului utilizatorilor la resursele personalizate ale site-ului magazinului online.

4.1.3. Stabilirea de feedback cu utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, solicitări privind utilizarea site-ului web al magazinului online, furnizarea de servicii, cereri de procesare și cereri de la utilizator;

4.1.4. Determinați locația utilizatorului pentru a vă asigura securitatea, pentru a preveni frauda.

4.1.5. Confirmarea corectitudinii și caracterului complet al datelor personale furnizate de Utilizator.

4.1.6. Creați un cont pentru a efectua achiziții, dacă utilizatorul a fost de acord să creeze un cont.

4.1.7. Notificările Utilizatorului site-ului magazinului online despre starea Ordinului.

4.1.8. Procesarea și primirea plăților, confirmarea beneficiilor fiscale sau fiscale de către Utilizator.

4.1.9. Furnizarea utilizatorului cu un client eficient și suport tehnic în cazul unor probleme legate de utilizarea site-ului Magazin online.

4.1.10. Furnizarea de către utilizator a consimțământului său, actualizări de produse, oferte speciale, informații despre prețuri, buletine de știri și alte informații în numele magazinului online sau în numele partenerilor magazinului online.

4.1.11. Implementarea activităților promoționale cu acordul utilizatorului.

4.1.12. Furnizarea accesului la Utilizator pe site-urile sau serviciile partenerilor Magazinului Online pentru a obține produse, actualizări și servicii.

5. METODE ȘI TERMENI PENTRU PROCESAREA INFORMAȚIILOR PERSONALE

5.1. Prelucrarea datelor personale ale Utilizatorului se efectuează fără limită de timp, în orice mod legal, inclusiv în sistemele informatice de prelucrare a datelor cu caracter personal utilizând instrumente de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de instrumente.

5.2. Utilizatorul este de acord ca Administrația Site-ului să aibă dreptul de a transfera date cu caracter personal unor terțe părți, în special servicii de curierat, organizații poștale, operatori de telecomunicații, numai în scopul îndeplinirii comenzii Utilizatorului publicată pe site-ul magazinului online "exploity.com" .

5.3. Datele cu caracter personal ale utilizatorului pot fi transferate autorităților de stat autorizate din Ucraina doar pe baza și în modul stabilit de legislația Ucrainei.

5.4. În cazul pierderii sau divulgării datelor cu caracter personal, Administrația site-ului informează utilizatorul despre pierderea sau divulgarea datelor cu caracter personal.

5.5. Administrarea site-ului ia măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorului de accesul neautorizat sau accidental, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, difuzarea, precum și de la alte acțiuni ilegale ale terților.

5.6. Administrarea site-ului împreună cu Utilizatorul ia toate măsurile necesare pentru a preveni pierderile sau alte consecințe negative cauzate de pierderea sau dezvăluirea datelor personale ale Utilizatorului.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Utilizatorul trebuie:

6.1.1. Furnizați informații despre datele personale necesare pentru a utiliza site-ul magazinului online exploity.com.

6.1.2. Actualizați, completați informațiile furnizate cu privire la datele personale în cazul modificării acestor informații.

6.2. Administrarea site-ului este obligată:

6.2.1. Utilizați informațiile obținute numai în scopurile specificate în clauza 4 a prezentei Politici de confidențialitate.

6.2.2. Pentru a asigura stocarea informațiilor confidențiale în secret, să nu dezvăluie fără permisiunea prealabilă scrisă a Utilizatorului și să nu vândă, să schimbe, să publice sau să dezvăluie în orice alt mod posibil datele personale transferate ale Utilizatorului, cu excepția p. 5.2. și 5.3. din această politică de confidențialitate.

6.2.3. Luați măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor personale ale Utilizatorului în conformitate cu procedura utilizată în mod obișnuit pentru a proteja acest tip de informații în tranzacțiile de afaceri existente.

6.2.4. Efectuează blocarea datelor cu caracter personal referitoare la Utilizatorul relevant de la momentul solicitării sau solicitării Utilizatorului sau a reprezentantului său legal sau a organismului autorizat pentru protecția drepturilor subiecților datelor cu caracter personal pe perioada de verificare,

caz de date cu caracter personal nesigure sau acțiuni ilegale.

7. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

7.1. Administrarea site-ului, care nu și-a îndeplinit obligațiile, este răspunzătoare pentru pierderile suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea ilegală a datelor personale, în conformitate cu legislația Ucrainei, cu excepția cazurilor prevăzute la paragrafele. 5.2., 5.3. și 7.2. din această politică de confidențialitate.

8. SOLUȚIONAREA DISPUTELOR

8.1. Înainte de a depune un proces în litigiile care decurg din relația dintre utilizatorul sitului magazinului online și administrarea site-ului, este obligatorie depunerea unei cereri (o propunere scrisă pentru soluționarea voluntară a litigiului).

8.2 Destinatarul creanței în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii creanței, trebuie să notifice solicitantul în scris despre rezultatele examinării cererii.

8.3. Dacă acordul nu este atins, litigiul va fi înaintat autorității judiciare în conformitate cu legislația actuală a Ucrainei.

8.4. Legislația actuală a Ucrainei se aplică acestei Politici de confidențialitate și relației dintre Utilizator și Administrația site-ului.

9. CONDIȚII SUPLIMENTARE

9.1. Administrația site-ului are dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate fără consimțământul utilizatorului.

9.2. O nouă politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul în care este postată pe site-ul magazinului online, dacă nu se prevede altfel în noua ediție a politicii de confidențialitate.

9.3. Orice sugestii sau întrebări despre această politică de confidențialitate trebuie raportate în secțiunea "secțiunea".

9.4. Actuala Politică de confidențialitate este afișată pe pagina "exploity.com/politika-konfidencialnosti-exploity.php"